Onde está a felicidade?

Nani García, BSO da película

xingra.com (2013)

Partitura orixinal de Nani García
para a  película brasileira de Carlos Riccelli
estreada en 2011 no Brasil