O neno de barro

Nani García, BSO do filme

xingra.com (2007)

Música da película "O Neno de Barro", escrita por Nani García
para este filme de Jorge Algora.
Vintecinco pezas, interpretadas pola Galiza Filme Orquestra
dirixida por David Etheve, máis a canción "Pequeño Paria",
do músico arxentino Daniel Melingo.